โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง
นำผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการบัานนี้มีรัก ปลูกกินเองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สนทนากับเรา