กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศาลาราชมังคลาภิเษก