โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย “แม่สายเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

Chinese (Simplified)EnglishThai