กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเตรียมงานคืนสู่เหย้าชาว เหลือง-ดำ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานคืนสู่เหย้าชาว เหลือง-ดำ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม