โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Chinese (Simplified)EnglishThai