กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓