กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม