กิจกรรมโรงเรียน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม