ข่าวประกาศ

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

Posted on

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

IMG_20211130_0019
ข่าวประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Posted on

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

IMG_20211130_0018
ข่าวประกาศ

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Posted on

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

IMG_20211129_0009
ข่าวประกาศ

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

Posted on

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

IMG_20211129_0008
ข่าวประกาศ

ประกาศ แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมชงโค  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

Posted on

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

IMG_20211123_0014
ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Posted on

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

IMG_20211123_0013