ข่าวประกาศ

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประชุมวางแผนจัดเตรียมงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองดำ

Posted on

ขอเชิญผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประชุมวางแผนจัดเตรียมงานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองดำ

mwkmeeting1