ข่าวประกาศ

ประกาศ แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมชงโค  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

ข่าวประกาศ

แจ้ง การเรียนรูปแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน 100%

Posted on

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ขอแจ้งการเรียนรูปแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน 100 เปอร์เซน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข่าวประกาศ

เรื่อง แจ้งการเรียนรูปแบบ on-site สลับสัปดาห์เรียน

Posted on

ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงไปในระดับหนึ่ง โรงเรียนแม่จันวิทยาคมจึงขอแจ้งการการเรียนรูปแบบ on-site สลับสัปดาห์เรียน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

week by week

ข่าวประกาศ

 เรื่อง แจ้งขยายเวลาการเรียนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand

Posted on

 เรื่อง แจ้งขยายเวลาการเรียนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand  ต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

keep online

ข่าวประกาศ

ประกาศ ยกเลิกการเรียนแบบสลับวันเรียนที่โรงเรียน เป็นการเรียนที่บ้าน ๑๐๐%

Posted on

โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม ขอแจ้ง ยกเลิก การเรียนแบบสลับวันเรียนที่โรงเรียน On-site (๕๐%) และ ยกเลิก การสอบกลางภาค  ในวันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ที่บ้าน ในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศให้มาเรียนที่โรงเรียน

schoolcovid19