กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

Posted on

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5-6 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Posted on

ยินดีต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted on

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินเกณฑ์คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

Posted on

การประเมินเกณฑ์คุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีปกเสาเอก เสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ ไพศาลประชาทรานุสรณ์ (พบโชค ติสฺสวํโส) และผ้าป่าคณะศิษย์เก่า,คณะครูและบุคลากรเก่า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Posted on

พิธีปกเสาเอก เสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ ไพศาลประชาทรานุสรณ์ (พบโชค ติสฺสวํโส) และพิธีถวายผ้าป่าของคณะศิษย์เก่า,คณะครูและบุคลากรเก่า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๖๒ ปี

Posted on

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วม พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๖๒ ปี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

Posted on

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมโรงเรียน

การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน

Posted on

การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม